DoporučujemeZaložit web nebo e-shop


 Školní vzdělávací plán školní družiny 2011-2012 (celý)

 ROČNÍ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ

ZÁŘÍ

Naše škola, naše město 

 

Naše škola a okolí školy

Chování a povinnosti žáků ve škole

Orientace v prostoru - širší okolí školy a okolní krajina

Základní pravidla silničního provozu pro chodce

 

svátky
28. září - Den české státnosti

ŘÍJEN

Chutě a barvy podzimu  

 

Podzimní měsíce
Práce na zahradě, na poli a v sadě
Rozlišování základních druhů ovoce a zeleniny
Péče o přírodu

 

svátky
28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu

LISTOPAD

Péče o naše zdraví 

 

Lidské tělo, hlavní části těla
Naše smysly orientačně
Zásady správné výživy
Ochrana zdraví a hygiena

 

svátky
11. 11. - Den proti drogám
17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii, státní svátek ČR      

PROSINEC

Vánoce přicházejí 

 

Nejdřív přijde Mikuláš s čertem a andělem
Vánoční zvyky
Vánoční koledy, ozdoby a dárky
Vánoční besídka s rodiči

 

svátky
3. 12. - Mezinárodní den zdravotně postižených  

LEDEN

Kouzlo zimy   

 

Zimní měsíce. Proměny vody
Ptáci a zvířata v zimě
Péče člověka o zimní přírodu
Zimní radosti dětí, bezpečnost při hrách

 

 

 

svátky 
1. leden - Den obnovy samostatného českého státu

ÚNOR 

Práce a odpočinek  

 

Rozdělení roku na roční období, měsíce a dny
Den a jeho rozvržení
Čas měříme na hodiny, minuty…
Lidové pranostiky
Masopust. Rozloučení se zimou

 

svátky
14.2. sv.Valentýn
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
Masopust

BŘEZEN

Jarní probouzení

 

 
 Jarní měsíce. Pozorování změn v přírodě
Práce na poli a v zahradě
Jarní květy na louce i v zahradě
Jarní zelenina
Význam včely. Návrat ptactva
Tradice Velikonoc

 

svátky
měsíc knihy a internetu
8. březen - Mezinárodní den žen
28.3. Den učitelů
  

DUBEN

Naše planeta Země

 

Význam pobytu na zdravém vzduchu
Důležitost lesů a další flory, ale i fauny
Duben měsíc bezpečnosti
Základní pravidla silničního provozu
Dopravní prostředky
Správné chování chodce a cyklisty
Poskytnutí první pomoc

 

svátky
2.4. Den dětské knihy
22.4. Den Země
  

KVĚTEN

Moje vlast - můj domov

 

Historie naší země
Moje rodina a já
Mezilidské vztahy, chování k rodičům a sourozencům
Zaměstnání rodičů a dalších členů rodiny

 

svátky
1.5. Svátek práce
5. květen - Květnové povstání českého lidu (1945)
8. květen - Den vítězství (do 10. 2. 2004 Den osvobození)
2.t. Svátek matek

ČERVEN

Prázdniny se blíží

 

Letní měsíce. Změny v přírodě - účinky slunce
Letní květiny na louce i v zahradě
Letní ovoce a zelenina
Příprava na prázdniny  
Bezpečnost na cestách a v přírodě

 

svátky
1
.6. Den dětí
3.t. Den otců