DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Žáci I. a II. třídy se účastní projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí, a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě.

Čtení a další akce spojené s projektem budou probíhat v měsíci leden, únor, březen a duben. Předčítání z knihy „Štěstíčko a kocouří dědeček“ od Jiřího Kahouna se bude konat vždy v úterý od 12:45 do 13:45 hodin:
18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 8.3., 22.3., 29.3.5.4., 12.4., 15.4., 26.4. ve školní družině oddělení 2.
Další akce budou vždy předem oznámeny (např. návštěva knihovny, beseda s autory dětských knih).
Organizátorky projektu: Eva Frančeová, Eva Chovancová, Mgr. Ilona Kupincayová.

  • ------------  Beseda s autory knihy (beseda bude uskutečněna v novém termínu).
  • 19.5.2011 Vernisáž výstavy na Radnici ÚMČ Praha 13 (17.5. - 31.5.2011)
     
Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu
 

Kočky

prezentující projekt
"Už jsem čtenář", 3.ročník. Výstavní soubor obsahuje také práce žáků vztahující se k projektu, vytvořené ve výtvarné výchově a v rámci činnosti fotografického kroužku.


Vernisáž výstavy
19.5.2011 od 16 hodin
Radnici MČ Praha 13,
(u stanice metra Hůrka - trasa B).

Organizují:
Eva Frančeová, Eva Chovancová, Michaela Huslarová, Mgr.Dagmara Výchopňová.

Vaše návštěva nás potěší.
     
     
26.4.2011 11. kapitola
Štěstíčko se loučí
Závěrečné čtení.
 
     
15.4.2011 Návštěva Městské knihovny v Praze 13, Klub Mlejn.   
     
12.4.2011 10. kapitola
Štěstíčko dostal koloběžku
Význam slov.
Koloběžka pro Štěstíčka (kresba).
     
5.4.2011 Návštěva Útulku pro kočky v Dolních Měcholupech  Odchod ve 13 hod., návrat v 17 hod., každý žák nese jednu konzervu pro kočky.
     
29.3.2011   Opakování obsahu knihy, navlékání korálků
     
22.3.2011 9. kapitola
Mladé straky
Úkol: Pohybová aktivita. Význam slov, porozumění obsahu. Různé rasy koček - obrázky z odborného časopisu.
 
8.3.2011 8. kapitola
Poplach na půdě
Úkol: Pohybová aktivita. Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
 
01.03.2011 7. kapitola
Štěstíčko na rybách
Úkol: Pohybová aktivita.
Dárek: Dostali jsme kocoura Štěstíčka od paní učitelky Huslarové.
     
22.02.2011 6. kapitola
Kocour v botách
Úkol: Pohybová aktivita.
Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
Dárek: Dostali jsme kocoura - kocouřího dědečka od paní učitelky Huslarové.
 
     
15.02.2011 5. kapitola
Myší pochod
Úkol: Pohybová aktivita - pochod, namotání klubíčka, hod klubíčkem.
Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
     
08.02.2011 4. kapitola
Kouzelná píšťalka
Úkol: Pohybová aktivita - hod na cíl. Koláž - záložka s myší.
Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
     
01.02.2011 3. kapitola
Kočičí obchod
Úkol: Pohybová aktivita - skoky, sbírání korálků.  Kresba ryby. Opakování znalosti barev.
     
25.1. 2011 2. kapitola
Štěstíčko maluje
Úkol: Otisky stop. Učíme se barvy.
Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
 
     
18.1. 2011
ALBUM ČTENÁŘ 2011
>>
1. kapitola
Kocour čeká návštěvu
Úkol: Učíme se namalovat kočku.
Význam slov, porozumění obsahu. Přirovnání lidských vlastností.
  
     
 

  
   Autoři:
Jiří Kahoun - spisovatel

Jiří Fixl - ilustrátor

                                                                          

 Obal knihy Začínáme - informační tabule
(deník projektu)

Informace o autorech na www.citarny.cz

 

 

3. ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského zve všechny školy a knihovny ke spolupráci na 3. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě bydliště.

Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních ročníků základních škol škola, školní knihovna, nebo veřejná knihovna ve spolupráci se školou. Přihlašovatel se žáky prvního ročníku pracuje nad rámec školních osnov, během měsíců listopadu 2010 – dubna 2011 připraví pro žáky prvních tříd nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu, například společné čtení dětí s dospělými, besedu se spisovatelem nebo ilustrátorem, knižní výstavky novinek apod. O uspořádaných aktivitách bude přihlašovatel informovat písemně v určeném termínu řešitele projektu.

Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let. Ve školním roce 2010/2011 to bude knížka spisovatelky Daniely Krolupperové „Zmizelá škola“, kterou bude ilustrovat známá ilustrátorka Eva Sýkorová-Pekárková.

Účastí na projektu nevzniká automaticky každému přihlášenému žákovi nárok na knížku zdarma. Řešitel projektu oznámí včas všem přihlášeným, kolik knížek může žákům rozdat. Rozhodující slovo při rozdílení knih má vyučující, který s přihlašovateli spolupracuje a který určí způsob výběru oceněných žáků.

Vybraným žákům bude knížka předána za přítomnosti zástupců MŠMT, autorky a ilustrátorky v zrcadlovém sále MŠMT a pro prvňáčky ze vzdálenějších míst v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, rovněž za přítomnosti autorky a ilustrátorky.

Ostatním žákům, kteří se do projektu přihlásili, zajistí důstojné předávání knížek knihovna nebo škola, které žáky přihlásily. Řešitel projektu podle možnosti zajistí účast spisovatele a ilustrátora.

Harmonogram projektu:

  • Vyhlášení projektu na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání www.npkk.cz listopad 2010
  • Konečný termín přihlášení do projektu 31. 1. 2011
  • Konečný termín zaslání vyhodnocení projektu 30. 4. 2011
  • Rozesílání knih 2. polovina května 2011
  • Slavnostní předávání knih prvňáčkům v Praze a Brně 1. týden v červnu 2011
  • Slavnostní předávání knih v regionech do konce června 2011

Veškeré informace včetně přihlášek a všech termínů budou uveřejněny na www.npkk.cz v průběhu měsíce listopadu 2010. V průběhu projektu budou průběžně inovovány podle termínů ve shora uvedeném harmonogramu. Upozornění na nově vystavené informace budou zasílány také do konferencí Andersen a Drtina.

 

___________________________________________________________________________________________________
 
Dětská literatura - odkazy:
Česká sekce IBBY

Celé Česko čte dětem

Rosteme s knihou