DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 
Projekt Podporujeme čtenářskou gramotnost

Žáci II.třídy se účastní projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Akce se účastní také děti z 2. a 3. oddělení školní družiny.

  • Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí, a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě.
  • Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují, dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.
  • Děti přihlášené do projektu dostanou knížku Ivony Březinové Okno do komína, s ilustracemi Vlasty Baránkové.
Čtení a další akce spojené s projektem budou probíhat v měsíci březnu a dubnu.
Předčítání z knihy „Putování za nejmocnějším kouzlem“ od Daniely Krolupperové se bude konat vždy ve středu:
11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. vždy od 13:30 do 14:30 ve školní družině oddělení 2.

Další akce budou vždy předem oznámeny (např. návštěva knihovny, beseda s autory dětských knih).
Eva Frančeová, Ilona Kupincayová, organizátorky projektu

 

20.května 2009
od 14 hodin

v novém pavilonu naší školy

Vernisáž výstavy
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčky.

Program:
- zahájení výstavy
- představení účastníků projektu
- předání knihy

     
29.dubna 2009
Závěrečné čtení
   
     
     
22.dubna 2009
           

Individuální práce s knihou.
       

Informace o projektu jsou pravidelně doplňovány na nástěnce
u školní družiny. 

     

15.dubna 2009
Návštěva knihovny Lužiny, Praha 13.

 
                                         

 

     

8.dubna 2009
Páté čtení
Putování za nejmocnějším kouzlem.

Kapitoly:
Hele Hermelína!, Mluvící kameny,

četla: Ilona Kupincayová 

Návrh na obálku knihy
- společná práce dětí

 

     

1.dubna 2009
Čtvrté čtení
Putování za nejmocnějším kouzlem.

Kapitoly: Kdo to mluví, Jak rozplakat kouzelného ptáka.
četla autorka knihy: Daniela Krolupperová
 

Beseda se spisovatelkou
Danielou Krolupperovou.


 

 

 

 

Autogramiáda a soutěž o knihy děti potěšily.
 

Autogramiáda a soutěž o knihy děti potěšily.

Paní Krolupperová si na památku
odnesla několik založek do knihy od dětí.

     

25. března 2009
Třetí čtení z knihy
Putování za nejmocnějším kouzlem.
 

Kapitoly:
Upovídaná bažina, Stébelnice útočí.

četly:
Klára Svobodová, Markéta Kratochvílová, VIII.A

Výroba záložky do knihy.


 

     

18. března 2009
Druhé čtení z knihy
Putování za nejmocnějším kouzlem. 

Kapitoly:
Kouzelný sníh, U pavoučníka.

četla: Ilona Kupincayová 

Složení obrázku (ilustrace z knihy), nalepení do čtenářského deníku,
vybarvení.

  

     

11. března 2009
První čtení z knihy
Putování za nejmocnějším kouzlem. 

Kapitoly:
Tajemný objev, Překvapení v borovici.
četla: Ilona Kupincayová  

Výroba čtenářského deníku.
Namalování hlavních hrdinů.  

 

     
 

 Časový harmonogram projektu:
Ústav pro informace ve vzdělávání vyhlásí projekt v listopadu 2008.
Žáky prvních tříd přihlašuje do projektu škola, školní knihovna nebo dětské oddělení veřejné knihovny. Přihlášky se zasílají v elektronické podobě na adresu zc.kkpn@akcanvrporpahink na formuláři, který je vystaven od konce listopadu 2008 na adrese www.npkk.cz. V přihlášce musí být uvedena kontaktní odpovědná osoba pro další komunikaci v projektu.
termín 28. 2. 2009
Odpovědná osoba napíše, jaké aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti byly v místě pro žáky prvních tříd připraveny a kolik dětí se jich účastnilo. (Může se jednat o společná čtení dospělých s dětmi, besedy se spisovateli nebo ilustrátory apod.) Zároveň oznámí jakým způsobem a v jakém termínu předá vybraným dětem knížku pro prvňáčka.
termín 30. 4. 2009
Řešitel projektu upřesní počet knih, které jednotlivým přihlášeným účastníkům projektu může věnovat.
termín 15. 5. 2009
Odpovědná osoba zajistí důstojné předání knížky pro prvňáčka nejpozději do konce školního roku. Po domluvě je možno na akci pozvat spisovatelku, případně organizátory projektu.
termín do konce školního roku 2008/2009
Žáci, které vybere odpovědná osoba na základě vlastních kritérií, budou s doprovodem dospělého pozváni do Prahy na slavnostní předání za účasti zástupců MŠMT, autorky textu a ilustrátora. Možný počet dětí, pozvaných do Prahy bude upřesněn do 15. 5. 2009.
termín 1. týden v červnu 2009

Z webových stránek www.npkk.cz