DoporučujemeZaložit web nebo e-shop         Pravidelný týdenní program školní družiny


Pondělí
Ranní rozcvička, volná rekreační činnost                                                                 
Příprava na oběd, kultura stolování
Odpočinková činnost
Literární nebo hudební činnost
Vycházka do okolí
Příprava na vyučování

 
Úterý
 
Ranní rozcvička, volná rekreační činnost
Příprava na oběd, kultura stolování
Odpočinková činnost
Beseda na téma měsíce
Vycházka s dopravní tematikou
Příprava na vyučování

Středa
 
Ranní rozcvička, volná rekreační činnost
Příprava na oběd, kultura stolování
Odpočinková činnost
Pracovní činnost
Vycházka s přírodovědnou tematikou
Příprava na vyučování

Čtvrtek
 
Ranní rozcvička, volná rekreační činnost
Příprava na oběd, kultura stolování
Odpočinková činnost
Výtvarná činnost
Pobyt na školním hřišti
Příprava na vyučování


Pátek
Ranní rozcvička, volná rekreační činnost
Příprava na oběd, kultura stolování
Odpočinková činnost
Sportovní činnost, soutěže
Příprava na vyučování