DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Škola může a měla by doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu se čteným slovem.

 http://www.celeceskoctedetem.cz/

Co právě čteme dětem

1.oddělení>
2.oddělení>
3.oddělení>
4.oddělení>
5.oddělení>

     

Do klubu škol, které čtou dětem se přihlásila také naše škola. Pravidelnému čtení se věnují všechna oddělení školní družiny.

Přečtené knihy budou prezentovat jednotlivá oddělení na své webové stránce. V průběhu školního roku připravujeme besedy s autory knih a ilustrátory dětských knížek.

Vedoucí projektu: Eva Frančeová

 
   


NAVŠTÍVILI NÁS:

Dne 20.6.2013 nás navštívili
výtvarník a hudebník Jaromír F. Palme
a PhDr. Jana Semelková (nakladatelství JaS)

Org.: Eva Frančeová

V pátek 15.6.2012 nás navštívili ilustrátor Jiří Fixl a spisovatel Jiří Kahoun.
Zúčastnily se děti ze ŠD2 a ŠD3. 
Org.: Eva Frančeová

Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou
dne 22.2.2012 od 14.30 hodin v ZŠP a ZŠS Lužiny.

Org.: Eva Frančeová

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou
dne 4.11.2011 od 14 hodin v ZŠP a ZŠS Lužiny.

Org.: Eva Frančeová